Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R S T U V Y Z В
There are currently 14 names in this directory beginning with the letter T.
Ţap Elena
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcții de Conducere, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elenatap955@gmail.com

Ţapu Ion
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Tărâță Marius (Victor)
lector, Catedra de limbi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victortara@gmail.com

Tcaci Liubovi
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:tkachit@mail.ru

Tiosa Iuliana
magistru în filologia germană, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ianuarie2010@mail.ru

Topor Gabriela
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:gabriela-topor@yandex.ru

Torpan Igor
Consultant regional GIZ, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Chișinău.
E-mail:richytorpan@yahoo.com

Tumanov Dumitru
magistru în istorie, profesor de istorie, grad didactic II, Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, Chișinău.
E-mail:d.tumanov@gmail.com

Țurcan (Balțat) Lilia
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lilianaturcan25@yahoo.com

Turtureanu Ovidiu
doctor în istorie, grad didactic superior, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău.
E-mail:turtureanuovidiu@gmail.com

Tverdohleb Aurel
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:aureliitverdohleb@gmail.com

Tverdohleb Tatiana
profesoară de istorie, grad didactic superior, director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Chișinău.
E-mail:-

Țvic Irina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:iris333@bk.ru

Ţvircun Victor
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victor.tvircun@mail.ru