Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter H.
Haheu-Munteanu Eufrosinia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ehaheu.munteanu@gmail.com

Hubenco Teodora
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de grafică, studiul artelor și metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:hubencodora@yahoo.com