Despre

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE, publicaţie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

   Revista de Ştiinţe Socioumane este o publicaţie ştiinţifică valoroasă, utilă pentru toţi cei preocupați de studiile şi cercetările de interes academic şi practic întreprinse de specialiştii în domeniul ştiinţelor socioumane din ţară şi de peste hotare. Ea apare din anul 2005, sub egida Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Revista publică studii teoretice şi cercetări în diferite ramuri ale ştiinţelor socioumane, semnate de personalităţi ştiinţifice consacrate din Moldova şi din alte ţări, dar şi articole, recenzii, note de lectură şi comentarii ale unor  tineri cercetători sau cadre didactice în curs de afirmare.

O parte substanţială din revistă este alocată valorificării celor mai bune tradiţii din domeniul ştiinţelor socioumane. Revista publică şi recenzii ale unor lucrări de prestigiu din literatura de specialitate românească şi străină şi, de asemenea, informații cu privire la manifestări ştiinţifice de profil organizate în Moldova şi în alte ţări. Profilul revistei este generos, deschis aproape tuturor domeniilor şi orientărilor ştiinţelor socioumane ale secolului nostru.

Articolele publicate sunt scrise, cele mai multe, în limba română, dar o anumită pondere le revine şi articolelor scrise în limbi de largă circulaţie europeană, precum engleza, franceza. Rezumatele, precum şi titlul şi cuvintele-cheie în limbi străine, alături de pagina web a revistei, permit un acces cât mai larg la informarea ştiinţifică.
Colegiul de redacţie al revistei este format din personalităţi ilustre din Republica Moldova şi din România.

În ceea ce priveşte periodicitatea sa, Revista de Ştiinţe Socioumane apare de trei ori pe an. Tirajul ei actual este de 100 de exemplare pentru fiecare număr. Revista are un schimb susţinut de publicaţii cu mai mulți parteneri de prestigiu din Republica Moldova și din Romania.

Versiunea electronică a publicaţiei  este oferită gratuit cititorilor şi instituţiilor la care aparţin. În calitatea ei de publicaţie academică cu ACCES DESCHIS, întreg conţinutul articolelor este disponibil gratuit cititorilor, în concordanţă cu obiectivele şi scopurile DOAJ.