Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (43) 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 3 (43) 2019
CUPRINS
Maria Pleşca  Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p6-10
6
Rodica Ursachi  Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p11-22
11
Lidia Strah  Diversitatea lingvistică – factor esențial al educației plurilingve
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p23-27
23
Lidia Strah  Funcțiile textului într-o situație specifică de comunicare
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p28-34
28
Мога Николай Данилович  Специальные средства коррекционного физического воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p35-46
35
Мога Николай Данилович  The system of correction motor of violations in children of early age with spastic syndrome by means of physical education
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p46-58
46
Nina Puţuntean  Perspectiva diacronică în abordarea conceptului de “valoare literar-artistică”
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p58-66
58
Oxana Golubovschi  Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p67-77
67
Oxana Golubovschi  Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p78-86
78
Lilia Herța  Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p87-94
87
Lilia Herța  Experimental Study of the Use of Proverbs in Forming the Communicative Competence at University Level
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p95-100
95
Iulianna Mogîldea  Metodologia valorificării mediului școlar în contextul educației sociale
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p101-109
101
Iulianna Mogîldea  Mirajul orientului apropiat în poezia lui Ion Minulescu
https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p109-118
109