REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (35) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Corelația „model – artist – spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII 3-9 Mocan-Vozian Ludmila Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică 9-16 Saranciuc-Gordea Liliana Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș 17-22 Cogut Sergiu Opera de artă –element intermediar în dialogul artist – receptor 22-28 Mocan-Vozian Ludmila Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного 28-35 Боброва Юлиана Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik 35-40…

Read More