REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (43) / 2019

CUPRINS () Pleșca Maria Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict 6 Ursachi Rodica Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie 11 Între credință și artă 11 Strah Lidia Diversitatea lingvistică – factor esențial al educației plurilingve 23 Strah Lidia Funcțiile textului într-o situație specifică de comunicare 28 Мога Николай Данилович Специальные средства коррекционного физического воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений 35 Мога Николай Данилович The system of correction motor of violations in children of early age with spastic syndrome by means of physical education 46…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Conţinutul numărului de revistă Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование) 6-16 Сергийчук Е. Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики 17-25 Багно Ю. Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке 25-35 Сембрат С. Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект 36-43 Подборский Ю. Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman 44-55 Ursachi Rodica Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc 56-61 Ursachi Rodica Managementul clusterului educațional 62-69 Baciu Sergiu Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

CUPRINS () Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare 6-16 Cutasevici Angela Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern 17-25 Şchiopu Lucia Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci 25-35 Ursachi Rodica Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți 36-43 Pleşca Maria Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist 44-50 Ciobanu Adriana, Meleșcanu Simona Mihaela Особенности системы высшего образования Северной Кореи 50-57 Самойленко Н., Сембрат А. Психологический анализ и сущность понятия «развитие ключевых…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (40) / 2018

Conţinutul numărului de revistă VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani) 2-7 Ursu Valentina Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive 8-12 Pavel Vasile Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți 13-18 Pleşca Maria Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității 18-24 Ciobanu Adriana, Beschieru Tatiana Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii 25-28 Suff(Cartaleanu) Elena Surghiunul poporului meu 29-35 Akmolla Guner O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene 36-41 Dumitru Anastasia Strategii de consiliere a familiei:…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (39) / 2018

Conţinutul numărului de revistă 20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 6-11 Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona Învățarea mediată electronic: interpretări conceptuale 11-19 Dumbrăveanu Roza Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive 19-29 Lapoşina Emilia, Curilov Svetlana Die konjunktivischen „fast/beinahe” – Sätze aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik 29-36 Chiseliov Victor Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий 37-45 Братанич А. Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii 46-50 Corcinschi Nina Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования 51-60 Дзус Сергей Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene 60-66 Ursachi…

Read More