REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (46) / 2020

CUPRINS Țap Elena, Dermenji Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p5-23 5 Brîndușa Iftimia, Gînju Stela Mediul de învățare în aer liber https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p24-29 24 Hatłas Jerzy Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p29-37 29 Bulat-Guzun Ana Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p37-46 37 Golovaci Mariana Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p46-56 46 Gamurari Pavel „Noduri şi semne”…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (44) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (44) 2020 CUPRINS Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p4-11 4 Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p12-25 12 Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p26-30 26 Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p31-46 31 Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p47-53 47 Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p54-59 54 Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p60-72…

Read More

Condiţiile de participare la activitatea revistei

La prezentarea materialelor, autorii vor respecta anumite cerinţe. Articolele nu trebuie să depășească volumul de 10-12 pagini tehnoredactate, se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii,se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 14 pt. Spațiul între rânduri va fi de 1,5 intervale. Informațiile nu vor depăși 4-5  pagini,  recenziile–3-4 pagini, prezentările–2  pagini. Materialele vor  fi redactate din punct de vedere lingvistic. Analizele conferințelor științifice şi metodico-didactice vor cuprinde  3-4  pagini.  Materialele  propuse vor  fi prezentate într-un exemplar semnat de autori şi…

Read More

Verificare plagiat

Revista de Științe Socioumane este o publicaţie academică cu ACCES DESCHIS; astfel că întreg conţinutul revistei este disponibil gratuit cititorilor, în concordanţă cu obiectivele şi scopurile DOAJ. Este cunoscut faptul că documentele digitale cu acces deschis sunt vulnerabile în ceea ce privește copiatul; pentru depistarea acestui fenomen, se folosește metoda bazată pe comparația textului supus verificării cu alte documente originale, pentru a identifica acțiunile de plagiat. Colegiul de redacție al Revistei de Științe Socioumane analizează documentele care conţin aceleaşi propoziţii sau fraze, în aceeaşi ordine a cuvintelor. În acest scop, se folosesc programe oferite…

Read More