REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (46) / 2020

CUPRINS Țap Elena, Dermenji Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p5-23 5 Brîndușa Iftimia, Gînju Stela Mediul de învățare în aer liber https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p24-29 24 Hatłas Jerzy Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p29-37 29 Bulat-Guzun Ana Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p37-46 37 Golovaci Mariana Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p46-56 46 Gamurari Pavel „Noduri şi semne”…

Read More