Editori

Colegiul de redacţie

Redactor-şefAlexandra Barbăneagră, doctor în pedagogie, conferențiar universitar,  rectorul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Redactor ştiinţific: Ludmila Armașu, doctor în filologie, conferențiar universitar, prorector pentru ştiinţă, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Redactor-şef adjunctAliona Zgardan-Crudu, doctor în filologie, conferențiar universitar, şefa Catedrei de limbă română şi filologie clasică, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Dumitru Vitcu, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România

Ioan Caproșu, doctor honoris causa al UPS „Ion Creangă, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Vasile Cojocaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Mihail Șleahtițchi, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Ana Simac, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, decanul Facultății de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Gabriella Topor, doctor în filologie, conferențiar universitar, decanul Facultății de Filologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Nina Garștea, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, decanul Facultății de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Ana Budnic, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova

Ludmila Branişte, conferențiar universitar, doctor, Departamentul de limbă şi literatură română şi literatură comparată, Facultatea de Filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Gina Namigean, conferențiar universitar, doctor, Departamentul de limbă şi literatură română şi literatură comparată, Facultatea de Filologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Adrian Ghicov, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova