REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (47) / 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (47) 2021
CUPRINS
Aliona Zgardan-Crudu Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a)

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p5-10

5
Liliana Saranciuc-Gordea, Beatricie-Valensia Saranciuc Aspecte de prevenire în combaterea fenomenului de violență la lecțiile de “Dezvoltare personală” în clasele primare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p11-18

11
Marcela Vîlcu Fundamente teoretice și metodologice ale educației literar-artistice și lingvistice ca sistem

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p19-27

19
Liliana Saranciuc-Gordea, Irina Panica Valorificarea învățării bazate pe sarcini de lucru în cadrul modulului “Arta cunoașterii de sine și a celuilalt” la disciplina “Dezvoltare personală” în clasele primare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p28-36

28
Cristina Lașcu Rolul evaluării în proiectarea curriculară a instruirii

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p37-42

37
Alexandra-Cristina Nicolescu Rolul psihologului sportiv în pregătirea pentru concurs

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p43-52

43
Iana Tatiana-Irina Tipologia activităţilor didactice care valorifică nivelul de dezvoltare a expresivităţii vorbirii elevilor din clasele primare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p53-59

53
Mihaela Florea Percepţia educatorului asupra competenţelor de comunicare ale elevilor

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p60-71

60
Искендер Топчу Коммуникативно-ориентированное обучение английскому языку в условиях аутентичного процесса социализации учеников

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p72-83

72
Viorica Cazac, Ludmila Armaşu-Canţîr Caracteristicile absolute şi variabile în predarea limbii engleze medicale

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p84-90

84
Lia Oxinoit Principiile pedagogice ale Liei Oxinoit

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p91-100

91

Related posts