REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (31) / 2015

Conţinutul numărului de revistă Educația pentru timpul liber al familiei: unele repere teoretice, metodologice și applicative 3-13 Cuzneţov Larisa Rolul stimei de sine în adaptarea socială a adolescenţilor 13-17 Pleşca Maria Formarea continuă a dirigintelui în contextul postmodernității: diagnoză, eficiență și prognoză 18-25 Calaraş Carolina Evoluția conceptului de „învățare personalizată” 25-29 Şchiopu Lucia Models of teaching a foreign language in personalized learning 30-34 Şchiopu Lucia Модернизации современного образования как фактор саморазвития и самореализации личности 34-45 Кух Людмила Regressus ad uterum și coincidența contrariilor animus-anima în proza fantastică a lui Mircea…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (30) / 2015

Conţinutul numărului de revistă Vocaţia occidentală a românilor 3-12 Pop Ioan-Aurel Laudatio in honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 13-18 Burlacu Valentin Куполните гробници в Тракия – последните открития и изследвания 19-26 Хатлас Ежи, Мунтяну Октавиан Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 27-31 Hubenco Teodora Cultivarea limbii – un imperativ perpetuu 32-37 Cozari Ana Repere privind dezvoltarea imaginației creative la elevi 38-45 Hubenco Teodora Suportul de…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (29) / 2015

Conţinutul numărului de revistă Poetica lui Grigore Vieru 3-8 Burlacu Alexandru Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană 8-19 Mocan-Vozian Ludmila Transculturalitatea – o direcție transdisciplinară 20-24 Baraga Victoria Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică 25-31 Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi 32-37 Pleşca Maria Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii 37-45 Şchiopu Constantin Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice 46-55 Şchiopu Constantin Формирование информационной культуры современного педагога дошкольного образования 56-62 Мардарова…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (28) / 2014

Conţinutul numărului de revistă Cuprins 2-2 In Honorem Profesorului Ioan Caproşu 3-5 Chicuş Nicolae, Gonţa Gheorghe Cum interpretăm devianța: ca o abatere de la normele de orice natură sau ca o încălcare a normelor de o anumită natură? 5-14 Şleahtiţchi Mihail Convingeri epistemologice şi metodologice privind diminuarea stresului ocupaţional la debutul carierei pedagogice. RECENZIE asupra monografiei Managementul stresului profesional al cadrelor didactice, elaborată de Tatiana Şova 14-17 Racu Igor, Sadovei Larisa Un dicționar de scos de pe raft, de pus pe masa 18-20 Zgardan-Crudu Aliona Dimensiuni ale performanţei profesionale a cadrelor didactice…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (27) / 2014

Conţinutul numărului de revistă O introducere în conceptul de „zonă mută” a reprezentării sociale 3-6 Şleahtiţchi Mihail Noile valori ale învăţării 7-19 Petrovschi Nina Эстетическая культура в контексте воспитательного процесса 19-29 Сывык Оксана Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare 29-37 Saranciuc-Gordea Liliana Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească 37-41 Ursachi Rodica Aspecte practice de integrare a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare 41-53 Saranciuc-Gordea Liliana Repere teoretice, constatări şi sugestii practice de optimizare a strategiilor didactice pentru pregătirea praxiologică a studenților în cadrul lecţiilor…

Read More