Publicație curentă

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (43) / 2019

CUPRINS ()

Pleșca Maria Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict 6
Ursachi Rodica Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie 11
Între credință și artă 11
Strah Lidia Diversitatea lingvistică – factor esențial al educației plurilingve 23
Strah Lidia Funcțiile textului într-o situație specifică de comunicare 28
Мога Николай Данилович Специальные средства коррекционного физического
воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных
нарушений
35
Мога Николай Данилович The system of correction motor of violations in children of early
age with spastic syndrome by means of physical education
46
Puţuntean Nina Perspectiva diacronică în abordarea conceptului de „valoare literar-artistică” 58
Golubovschi Oxana Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere 67
Golubovschi Oxana Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere
Herța Lilia Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture
87
Herța Lilia Experimental Study of the Use of Proverbs in Forming the Communicative
Competence at University Level
95
Mogîldea Iulianna Metodologia valorificării mediului școlar în contextul educației sociale 101
Stajila Emilia Mirajul orientului apropiat în poezia lui Ion Minulescu 109