REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (36) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Vocație de pedagog: conferențiarul universitar Jeni Nastas la 60 de ani 3-7 Ursu Valentina Мetodological approaches in professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education 7-16 Войтовська Оксана 200 de ani de la primul recensământ al Basarabiei ţariste din 1817 16-21 Ilaşcu Iurie Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения 21-38 Патрашку Думитру, Згурян Олеся Învățarea cu MOOC: incursiuni pedagogice 38-43 Chiriac Tatiana La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi! 44-49 Akmolla Guner, Ilaşcu…

Read More