REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (36) / 2017

Conţinutul numărului de revistă
Vocație de pedagog: conferențiarul universitar Jeni Nastas la 60 de ani 3-7
Ursu Valentina
Мetodological approaches in professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education 7-16
Войтовська Оксана
200 de ani de la primul recensământ al Basarabiei ţariste din 1817 16-21
Ilaşcu Iurie
Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения 21-38
Патрашку ДумитруЗгурян Олеся
Învățarea cu MOOC: incursiuni pedagogice 38-43
Chiriac Tatiana
La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi! 44-49
Akmolla GunerIlaşcu Iurie
Evoluția peisajului în pictura europeană 50-56
Ursachi Rodica
Spaţiile damnate şi semnificaţia lor în povestea „Dănilă Prepeleac” de Ion Creangă 57-67
Ivanov Constantin
Accesul preșcolarilor cu CES în instituțiile preșcolare 68-76
Bucur Iana
Repere curriculare ale formării culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale 77-85
Cerneavschi Viorica

Related posts