Contacte

Adresa:

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova
strada Ion Creangă 1, blocul I, oficiul 213
Chişinău, MD-2069, Republica Moldova

Telefon: +373 22 358127; telefon mobil: +37369220623
E-mail: socioumane@upsc.md
Web: https://socioumane.upsc.md