Declarație de acces deschis

Declarație privind Open Access Statement

Revista de Ştiinţe Socioumane susţine şi promovează accesul liber și nelimitat la toate tipurile de lucrări științifice, didactice. Articolele, recenziile publicate în revistă pot fi accesate liber imediat după publicare. Scopul nostru este să facem conţinutul revistei util şi interesant pentru comunitatea academică, studenţi, masteranzi, doctoranzi, pentru toţi cei interesaţi de ştiinţele socioumane, să contribuim la integrarea ştiinţei din spaţiul nostru în contextul ştiinţei globale şi să facilităm schimbul de cunoştinţe.

Pentru  analiza, evaluarea sau publicarea articolelor, nu percepem niciun fel de taxe sau plăţi.

Totodată, nu percepem taxe sau plăţi nici pentru descărcarea articolelor şi recenziilor publicate în revistă,  cu scopul de a facilita accesul cititorilor noștri la revistă.