REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (49) / 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 3 (49) 2021 CUPRINS Adela Cîndea Stima de sine și epuizarea profesională în profesia didactică  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p6-16 6 Olga Boz Semiadverbele în limba română: relaţii semantice şi formale  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p17-25 17 Maria Pleșca Arderea emoțională la studenții cu diferite niveluri de autoreglare a comportamentului  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p25-34 25 Maria Pleșca Reziliența psihologică și stima de sine a preadolescentului  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p34-40 34 Виктория Максимчук,  Мария Гладченко Особенности эмоционального состояния детей перенесших COVID-19  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p40-47 40 Виктория Максимчук,  Людмила Бабчинецкая Влияние системнoгo недoразвития речи у детей с расстрoйствами аутистическoгo спектра на прoявление дезадаптивных…

Read More