NOTĂ PENTRU AUTORI

Toate manuscrisele trimise la revista noastră trebuie să fie cercetări originale și trebuie să respecte regulile noastre de redactare. În cazul în care articolul este adecvat, editorul îl va trimite pentru evaluare. Echipa redactori, pe baza comentariilor primite de la recenzenți, vor recomanda manuscrisul pentru decizia finală consiliului editorial. Articolele vor fi publicate doar după recenzarea lor riguroasă de către experți independenți, membrii ai consiliului editorial și revizuire autorilor articol atunci când este necesar.