REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (34) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua 3-8 Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 14-23 Balan Tatiana Interferența limbii române la însușirea limbii străine (limba engleză) 24-28 Verdeş Maria-Rocselana Particularitățile dificultăților de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar 29-36 Chitoroaga Lucia Transformarea din omidă în fluture 37-41 Popescu Maria, Olaru Cristina Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții? 42-46 Popescu Maria, Rață Dorin Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi…

Read More