REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (34) / 2016

Conţinutul numărului de revistă
Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua 3-8
Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana
Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi 9-13
Pleşca Maria
Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 14-23
Balan Tatiana
Interferența limbii române la însușirea limbii străine (limba engleză) 24-28
Verdeş Maria-Rocselana
Particularitățile dificultăților de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar 29-36
Chitoroaga Lucia
Transformarea din omidă în fluture 37-41
Popescu MariaOlaru Cristina
Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții? 42-46
Popescu MariaRață Dorin
Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular 47-55
Gavriliţă Laura
Aspecte lingvistice în redactarea textului juridic 56-65
Guţu Svetlana
Formarea cadrelor inginerești în contextul integrării învățământului cu producerea 66-72
Bencheci Mihail
Etica și moralitatea în cadrul educației de azi 73-83
Paniş Aliona
Criză de modele sau modele în criză? 84-92
Munteanu Cornelia

Related posts