REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (45) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (45) 2020  CUPRINS Dumbraveanu Roza Considerente în elaborarea lecţiilor video https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p4-22 4 Galben-Panciuc Zinaida Strategii didactice convergente spre dezvoltarea competenţelor specifice la disciplina Ştiinţe, treapta primară de învăţământ https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p23-36 23 Simerețchii Margareta Criterii și indicatori în determinarea eficienței echipei manageriale școlare https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p37-43 37 Postolachi Iulia Rolul competențelor manageriale ale cadrelor didactice din învățământul primar https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p43-52 43 Ichim Viorica Teaching english through proverbs https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p53-59 53 Величковская Юлия Зарождение идеи антиколониального сопротивления в произведении Семена Дивовича «Разговоръ Великороссіи съ Малороссіею» https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p60-70 60 Safronova Olena, Shmeliova Oleksandra,…

Read More