REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (41) 2019 CUPRINS Angela Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p6-16 6 Lucia Schiopu Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p17-25 17 Rodica Ursachi Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p25-35 25 Maria Pleșca Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p36-43 36 Adriana Ciobanu Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p44-50 44 Самойленко Н.И.,  Сембрат А.Л. Особенности системы высшего образования…

Read More