Drepturi de autor și licență

Revista de Ştiinţe Socioumane permite descărcarea, copierea, reproducerea și traducerea tuturor articolelor, fără plată, în vederea utilizării acestora exclusiv în scop non-comercial, cu condiția menținerii integrității articolului și a accesului complet și exhaustiv  la informația privind citarea ulterioară a textului (inclusiv autorul/autorii, titlul articolului, revista, volumul și numărul de pagini). Orice traducere pentru care nu s-a convenit anterior, de comun acord cu colegiul de redacție, în privința autorizării acesteia trebuie să fie însoțită de următoarea declarație:<< Această traducere este neoficială. Colegiul de redacție nu a autorizat această traducere.>>

Pentru  analiza, evaluarea sau publicarea articolelor, nu percepem niciun fel de taxe sau plăţi.

Totodată, nu percepem taxe sau plăţi nici pentru descărcarea articolelor şi recenziilor publicate în revistă,  cu scopul de a facilita accesul cititorilor noștri la revistă. 

Articolele publicate în revista noastră sunt protejate prin legile referitoare la drepturile de autor (copyright).

Autorii își păstrează drepturile (copyright-ul) și acordă revistei dreptul primei publicări.

Toți autorii care vor publica în Revista de Ştiinţe Socioumane acceptă această declarație drept condiție de bază pentru publicare.

88x31