REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (46) / 2020

CUPRINS
Țap Elena, Dermenji Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p5-23

5
Brîndușa Iftimia, Gînju Stela Mediul de învățare în aer liber

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p24-29

24
Hatłas Jerzy Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке)

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p29-37

29
Bulat-Guzun Ana Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p37-46

37
Golovaci Mariana Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p46-56

46
Gamurari Pavel „Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p56-63

56
Molcosean Alexandru Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p63-69

63
Talpă Svetlana Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p69-78

69
Mîndrescu Iulia Reconsiderarea managementului școlii de arte

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p78-85

78
Kaushan Anatoly,
Gorobet Evelina
Moral education – a fundamental criterion of educational activity, in the direction of the formation and development of the moral consciousness of the individual

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p85-93

85
Ramona Cenușe Elena Competențele – expresie a rezultatelor școlare

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p93-99

93
Leuțanu Gabriela Patologia fixărilor comportamentale adictive

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p100-103

100
Usatîi Larisa Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p104-111

104
Iuliana Călin Cultura organizaţională a şcolii – expresie a stilului de conducere eficient

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p112-119

 

112

Related posts