Condiţiile de participare la activitatea revistei

La prezentarea materialelor, autorii vor respecta anumite cerinţe. Articolele nu trebuie să depășească volumul de 10-12 pagini tehnoredactate, se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii,se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 14 pt. Spațiul între rânduri va fi de 1,5 intervale.

Informațiile nu vor depăși 4-5  pagini,  recenziile–3-4 pagini, prezentările–2  pagini. Materialele vor  fi redactate din punct de vedere lingvistic. Analizele conferințelor științifice şi metodico-didactice vor cuprinde  3-4  pagini.  Materialele  propuse vor  fi prezentate într-un exemplar semnat de autori şi în variantă electronică. Instituțiile didactico-științifice, catedrele, precum şi savanţii din diferite domenii pot publica recenzii şi prezentări ale publicaţiilor importante,  materiale referitoare la  activitatea savanţilor notorii, interviuri cu ei. Conform cerințelor regulamentare prevăzute pentru reviste, articolele prezentate trebuie să fie recomandate de instituții de profil:  catedre,  departamente, instituţii ştiinţifice, consiliile lor etc. Articolele vor fi recomandate de către doi savanți titulari în domeniu. Acest  lucru nu  se  cere  de  la savanții titulari notorii(doctori habilitaţi, profesori universitari).  Fiecare  material va include  textul propriu-zis, un rezumat al textului și cuvinte-cheie  într-o  limbă  de  circulație  internațională,extrase  din  recomandările instituțiilor corespunzătoare.

Related posts