REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (43) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 3 (43) 2019 CUPRINS Maria Pleşca Emotional intelligence – interaction factor in conflict https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p6-10 6 Rodica Ursachi Spiritual valences in the ceramics of the Cucuteni-Tripolie culture. Between faith and art https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p11-22 11 Lidia Strah Linguistic diversity – an essential factor in plurilingual education https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p23-27 23 Lidia Strah The functions of the text in a specific communication situation https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p28-34 28 Мога Николай Данилович Special means of correctional physical education for young children with spastic syndrome of motor disorders https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p35-46 35 Мога Николай Данилович The system of…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (42) 2019 CUPRINS Е.Н. Сергийчук Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование) https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p6-16 6 Ю.Н. Багно Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p17-25 17 С.В. Сембрат  Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p25-35 25 Ю.Г. Подборский Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс общеобразовательной школы: историко-методический аспект https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p36-43 36 Rodica Ursachi Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p44-55 44 Rodica Ursachi Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p56-61 56 Sergiu Baciu Managementul clusterului educațional…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (40) / 2018

Conţinutul numărului de revistă VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani) 2-7 Ursu Valentina Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive 8-12 Pavel Vasile Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți 13-18 Pleşca Maria Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității 18-24 Ciobanu Adriana, Beschieru Tatiana Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii 25-28 Suff(Cartaleanu) Elena Surghiunul poporului meu 29-35 Akmolla Guner O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene 36-41 Dumitru Anastasia Strategii de consiliere a familiei:…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (39) / 2018

Conţinutul numărului de revistă 20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 6-11 Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona Învățarea mediată electronic: interpretări conceptuale 11-19 Dumbrăveanu Roza Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive 19-29 Lapoşina Emilia, Curilov Svetlana Die konjunktivischen „fast/beinahe” – Sätze aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik 29-36 Chiseliov Victor Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий 37-45 Братанич А. Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii 46-50 Corcinschi Nina Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования 51-60 Дзус Сергей Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene 60-66 Ursachi…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (38) / 2018

Conţinutul numărului de revistă Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui 6-11 Mocan-Vozian Ludmila Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine 11-19 Ursachi Rodica Rezilienţa – o cale de dezvoltare a competențelor parentale 19-26 Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria Problema funcționării sistemului senzorial la copiii cu tulburarea de spectru autist 26-32 Maximciuc Victoria Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari 33-42 Carabet Natalia Obligativitatea învățământului primar în Basarabia interbelică 42-52 Creţu Vasile Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia în anii 1917-1921 52-63 Creţu Vasile Consilierea psihopedagogică a familiei prin intermediul platformei de educaţie şi consiliere a părinţilor şi preadolescenţilor 63-69 Raileanu Olga…

Read More