REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (42) 2019

CUPRINS

Е.Н. Сергийчук Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование)

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p6-16

6
Ю.Н. Багно Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p17-25

17
С.В. Сембрат  Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p25-35

25
Ю.Г. Подборский Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс общеобразовательной школы: историко-методический аспект

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p36-43

36
Rodica Ursachi Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p44-55

44
Rodica Ursachi Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p56-61

56
Sergiu Baciu Managementul clusterului educațional

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p62-69

62
Liliana Saranciuc-Gordea Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p70-78

70
Angela Lisnic Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p79-86

79
Natalia Mihăilescu Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p87-94

87
Elena Gabriela Ștefan Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p95-101

95
Lilia Petriciuc Aspecte ale formării competenței pragmatice la limba engleză în cadrul formal

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p101-108

101
Iulia Mândrescu Managementul școlii de arte “A. Stârcea” din mun. Chișinău: semnificații și aprecieri

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p109-112

109
Iuliana Călin Eficientizarea stilului de conducere prin valorificarea sistemului metodologic-managerial al școlii

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p113-121

113
Valeria Calapod Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p121-127

121
Iskender Topcu Pedagogical conditions of forming communicative competences in students by means of game situations

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p128-132

 

128

Related posts