REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (50) / 2022

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (50) 2022 CUPRINS Mihai Șleahtițchi Note pentru o reinterpretare a binomului burnout-didactogenie https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p6-20 6 Eugenia-Nadia Ungureanu, Stela Gînju Retrospectiva teoretico-metodologică a învățării prin descoperire în vederea familiarizării preșcolarilor cu natura  https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p21-36 21 Maria Pleșca Protecția psihologică a adolescenților în situații de criză  https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p36-44 36 Maria Pleșca Comportamentul agresiv și empatia la preadolescenți  https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p45-55 45 Nina Puțuntean  Approaching the issue of interculturality based on literary-artistic texts  https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p56-65 56 Alina Mardari The effectiveness of the context-based aproach in teaching grammar https://doi.org/10.46727/jshs.2022.v50.i1.p66-74 66 Нагиев Орхан Гадироглу Формирование…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (49) / 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 3 (49) 2021 CUPRINS Adela Cîndea Stima de sine și epuizarea profesională în profesia didactică  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p6-16 6 Olga Boz Semiadverbele în limba română: relaţii semantice şi formale  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p17-25 17 Maria Pleșca Arderea emoțională la studenții cu diferite niveluri de autoreglare a comportamentului  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p25-34 25 Maria Pleșca Reziliența psihologică și stima de sine a preadolescentului  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p34-40 34 Виктория Максимчук,  Мария Гладченко Особенности эмоционального состояния детей перенесших COVID-19  https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p40-47 40 Виктория Максимчук,  Людмила Бабчинецкая Влияние системнoгo недoразвития речи у детей с расстрoйствами аутистическoгo спектра на прoявление дезадаптивных…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (48) / 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (48) 2021 CONTENT Marcela Vîlcu Lecția-proces de judecată ca alternativă a lecției clasice https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p6-14 6 Aliona Zgardan-Crudu, Aliona Coropceanu Formarea culturii comunicării la lecțiile de limbă și literatură română în baza valorificării competenței de comunicare orală https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p15-24 15 Carmen Stanciu Dezvoltarea gândirii laterale a elevilor – o necesitate a învățământului actual https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p25-31 25 Ionica-Luminița Stoenică Condiții pedagogice ale dezvoltării echilibrului emoțional la elevii claselor primare https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p32-37 32 Emanoil Remus Cazacu Studiu privind situația educației sociale și financiare din învățământul preuniversitar https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p38-48 38 Uliana Culea…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (47) / 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (47) 2021 CUPRINS Aliona Zgardan-Crudu Prezentarea terminologiei din domeniul fizicii în manualele școlare (clasele a VI-a – a IX-a) https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p5-10 5 Liliana Saranciuc-Gordea, Beatricie-Valensia Saranciuc Aspecte de prevenire în combaterea fenomenului de violență la lecțiile de “Dezvoltare personală” în clasele primare https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p11-18 11 Marcela Vîlcu Fundamente teoretice și metodologice ale educației literar-artistice și lingvistice ca sistem https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v47.i1.p19-27 19 Liliana Saranciuc-Gordea, Irina Panica Valorificarea învățării bazate pe sarcini de lucru în cadrul modulului “Arta cunoașterii de sine și a celuilalt” la disciplina “Dezvoltare personală” în…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (46) / 2020

CUPRINS Țap Elena, Dermenji Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p5-23 5 Brîndușa Iftimia, Gînju Stela Mediul de învățare în aer liber https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p24-29 24 Hatłas Jerzy Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p29-37 29 Bulat-Guzun Ana Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p37-46 37 Golovaci Mariana Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v46.i3.p46-56 46 Gamurari Pavel „Noduri şi semne”…

Read More