REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (45) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (45) 2020  CUPRINS Dumbraveanu Roza Considerente în elaborarea lecţiilor video https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p4-22 4 Galben-Panciuc Zinaida Strategii didactice convergente spre dezvoltarea competenţelor specifice la disciplina Ştiinţe, treapta primară de învăţământ https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p23-36 23 Simerețchii Margareta Criterii și indicatori în determinarea eficienței echipei manageriale școlare https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p37-43 37 Postolachi Iulia Rolul competențelor manageriale ale cadrelor didactice din învățământul primar https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p43-52 43 Ichim Viorica Teaching english through proverbs https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p53-59 53 Величковская Юлия Зарождение идеи антиколониального сопротивления в произведении Семена Дивовича «Разговоръ Великороссіи съ Малороссіею» https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p60-70 60 Safronova Olena, Shmeliova Oleksandra,…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (44) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (44) 2020 CUPRINS Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p4-11 4 Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p12-25 12 Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p26-30 26 Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p31-46 31 Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p47-53 47 Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p54-59 54 Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p60-72…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (41) 2019 CUPRINS Angela Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p6-16 6 Lucia Schiopu Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p17-25 17 Rodica Ursachi Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p25-35 25 Maria Pleșca Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p36-43 36 Adriana Ciobanu Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p44-50 44 Самойленко Н.И.,  Сембрат А.Л. Особенности системы высшего образования…

Read More