REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (32) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Cuprins 2-2 Doamna Eudochia Șveț la frumoasa aniversare de 70 de ani 3-6 Ursu Valentina Державно-приватне партнерство як умова практичної підготовки майбутніх галузевих фахівців на засадах кластеризації 7-15 Postoian Tatiana Oportunitățile pedagogiei interactive în formarea profesională a cadrelor didactice 16-24 Oboroceanu Veronica Implementarea puterii sovietice în Basarabia şi geneza stărilor de conflict în societatea RSSM 25-31 Turtureanu Ovidiu Modelul conceptual al culturii evaluării școlare 31-39 Oproescu (Apetroaiei) Ana Современная система образования в КНР 40-44 Ţzinşen Huan Învăţarea centrată pe student în formarea profesională la specialitățile Informatică…

Read More