REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (32) / 2016

Conţinutul numărului de revistă
Cuprins 2-2
Doamna Eudochia Șveț la frumoasa aniversare de 70 de ani 3-6
Ursu Valentina
Державно-приватне партнерство як умова практичної підготовки майбутніх галузевих фахівців на засадах кластеризації 7-15
Postoian Tatiana
Oportunitățile pedagogiei interactive în formarea profesională a cadrelor didactice 16-24
Oboroceanu Veronica
Implementarea puterii sovietice în Basarabia şi geneza stărilor de conflict în societatea RSSM 25-31
Turtureanu Ovidiu
Modelul conceptual al culturii evaluării școlare 31-39
Oproescu (Apetroaiei) Ana
Современная система образования в КНР 40-44
Ţzinşen Huan
Învăţarea centrată pe student în formarea profesională la specialitățile Informatică și Tehnologii informaționale 45-51
Burlacu Natalia
Influenţa inteligenţei emoţionale asupra performanţei academice 52-57
Pleşca Maria
Влияние физической культуры и спорта на экономику современного общества 57-64
Kolumbet A.Cernovskii S.
Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке 64-73
Gvozdii S.
Integrarea conținuturilor universitare în activitatea de învățare a studenților 74-80
Vârtosu Veronica
Formarea stilului managerial al cadrului didactic 81-87
Vinnicenco Elena
Aspecte privind contribuția formelor de educație în dezvoltarea personalității 88-92
Vârtosu Veronica

Related posts