Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (48) 2021

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (48) 2021
CUPRINS
Marcela Vîlcu Lecția-proces de judecată ca alternativă a lecției clasice

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p6-14

6
Aliona Zgardan-Crudu, Aliona Coropceanu Formarea culturii comunicării la lecțiile de limbă și literatură română în baza valorificării competenței de comunicare orală

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p15-24

15
Carmen Stanciu Dezvoltarea gândirii laterale a elevilor – o necesitate a învățământului actual

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p25-31

25
Ionica-Luminița Stoenică Condiții pedagogice ale dezvoltării echilibrului emoțional la elevii claselor primare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p32-37

32
Emanoil Remus Cazacu Studiu privind situația educației sociale și financiare din învățământul preuniversitar

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p38-48

38
Uliana Culea Specificul colaborării familiale eficiente în relația soț-soție

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p49-61

49
Emanoil Remus Cazacu Abordarea interdisciplinară a educației sociale și financiare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p62-66

62
Alexandra-Cristina Nicolescu Factorii de stres pentru dansatorii specializați în dans clasic

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p67-73

67
Margareta Gheorghiţă Relaţia performanţă şcolară-gândire-inteligenţă-învăţare

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p74-79

74
Uliana Culea Arta gestionării conflictelor și crizelor familiale

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p80-89

80
Александр Витюк Синтез техник игры на бас-гитаре в исполнительской практике (середина 1980-х годов – начало XXI века)

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p90-98

90
Костикова Наталья Раннее фортепианное трио Златы Ткач (1961): к проблеме трактовки виолончельной партии

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p99-105

99
Nicolae Chicuș Educația în spiritul valorilor naționale și universale din perspectiva dialogului pedagogic

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p106-110

106
Виолетта Богданова Информационно-кибернетический подход к проектированию педагогического эксперимента

https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v48.i2.p111-124

111