Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
În prezent există 194 nume în acest director
Akmolla Güner
scriitoare de limba tătară şi română, Constanța, România, membră a Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Constanţa, director al revistei de cultură bilingvă EMEL/IDEAL.
E-mail:gunerakmolla@gmail.com

Andriţchi Viorica
doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de psihopedagogie şi management educaţional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău
E-mail: vandritchi@mail.ru

Arbuz-Spatari Olimpiada
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de artă decorativă, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
E-mail:olimpiada123@mail.ru

Baicean (Costin) Iraida
lector, Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:iraidabaicean@gmail.com

Balan Tatiana
profesoară de discipline în domeniul artei corale (dirijare corală, teoria corului, metodica lucrului cu corul, managementul colectivului coral, practica de specialitate), grad didactic superior, Catedra de dirijat coral, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, Chișinău.
E-mail:tatianabalan73@gmail.com

Baltag Viorica
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vioricab1975@yahoo.com

Baraga Victoria
doctor în filologie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victoriabaraga@gmail.com

Barbăneagră Alexandra
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:upsc_studii@yahoo.com

Barbaneagră Tatiana
doctor în filologie, lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:bartianamd@gmail.com

Barbaroş Ninel
lector, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nellybarbaroș@mail.ru

Barbas (Brigalda) Eleonora
doctor în studiul artelor, profesor universitar, Catedra de pictură, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:eleonora.brigalda@gmail.com

Bărbuceanu Iuliana
profesor-logoped, Centrul Logopedic nr. 8, Bucureşti, Români.
E-mail:iulia_barbuceanu@yahoo.com

Bârsan Elena
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elena.birsan32@yahoo.com

Bencheci Ion
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ciuleandra_folk@mail.md

Bencheci Mihail
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de inginerie civilă și geodezie, Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții, Universitatea Tehnică a Moldovei.
E-mail:maiclben@mail.ru

Bobeica (Iacubițchi) Maria
medic oftalmolog, Spitalul Clinic Republican, Chișinău.
E-mail:maria_iacubitchi@yahoo.com

Bobrova Iuliana
lector, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:liulic1979@mail.ru

Bolduma Viorel
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:bviorel@yandex.ru

Bolucencova Ana
doctor în științe istorice, conferențiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:annaboluchenkova@rambler.ru

Boţan (Ohrimenco) Aliona
lector, Catedra de pedagogie preşcolară, educaţie fizică şi dans, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:aliona_botan@mail.ru

Botezatu Liuba
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie română, Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova.
E-mail:liuba.botezatu@yahoo.com

Briţchi Aliona
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:alionabritchi@mail.ru

Bucur Iana
educator, grad didactic doi, grădinița nr. 2 „Mugurel”, Strășeni, Moldova.
E-mail:bucurel333@yandex.ru

Budnic Ana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:catedra.engleza@yahoo.com

Bulmaga Leonid
doctor în istorie, conferențiar cercetător, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei.
E-mail:-

Burlacu Alexandru
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:alexbur@mail. md

Burlacu Natalia
doctor în pedagogie, conferenţiar interimar, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:natburlacu@gmail.com

Burlacu Valentin
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:burlacu.valentin59@yahoo.com

Calaraș Carolina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:c_calaras@mail.ru

Callo Tatiana
doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova.
E-mail:callotatiana@yahoo.com

Carabet Natalia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ncarabet@yahoo.com

Cerneavschi Viorica
lector superior, Catedra de asistență socială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vioricacerneavschi@gmail.com

Chicu Silvia
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:silviachicu@yahoo.com

Chicuș Nicolae
doctor în istorie, profesor universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nicolae.chicus@upsc.md

Chiperi Nadejda
doctor în psihologie, lector, Catedra de psihopedagogie speciala, Facultatea de Psihologie si Psihopedagogie Speciala, UPS „Ion Creanga”, Chișinău.
E-mail:nadejda.chiperi@gmail.com

Chira Oxana
doctor în filologie, lector, Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:ruxanda_chira@yahoo.de

Chirchin Olga
doctor în didactica informaticii, lector, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olga_kirkin@yahoo.com/span>

Chirică Lazăr
doctor în geografie, conferențiar universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Chitoroga Lucia
lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lucia.chitoroga@gmail.com

Cibotaru Liuba
lector, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:cibotaru_liuba@hotmail.com

Ciobanu Adriana
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:andrianaceban@mail.ru

Ciolacu Lidia
doctor în științe pedagogice, profesor de limbă franceză, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți.
E-mail:lidia_ciolacu@mail.ru

Ciubotaru Natalia
lector, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nataliacibotaru15@gmail.com

Ciubotaru Nicolae
doctor în istorie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Cogut Sergiu
doctor în filologie, lector, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sergiucogut@yahoo.com

Cojocaru Valentina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcții de Conducere, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:valentinacj@gmail.com

Cojocaru-Borozan Maia
doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:mayacojocari@yahoo.com

Cononova Tatiana
doctor în pedagogie, lector, Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:kononova_t2007@mail.ru

Copcea Florian
redactor la Agenția Națională de Presă AGERPRES a României, profesor, modulul limba română, Universitatea de Stat din Timișoara.
E-mail:copcea.sorin@yaho.com

Cosovan Olga
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olga.cosovan@gmail.com

Covaliova Elena
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Covricova Raisa
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de matematică și informatică, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:cafedra_vmi@mail.ru

Cozari Ana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de limbi moderne, Facultatea de Economie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
E-mail:anacozari@yahoo.com

Crivceanschi Nina
doctor în filologie, conferențiar universitar, Bălți.
E-mail:crivceanschi_n@yahoo.com

Croitor (Chiriac) Tatiana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar interimar, Catedra de informatică și matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tcroitor_2000@yahoo.com

Culea Stelian
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stelianculea@yahoo.it

Curteva Oxana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:curteva@mail.ru

Cușcă Valentin
doctor în filosofie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:valentin.cusca@gmail.com

Cuznețov Larisa
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de ştiințe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:larisacuznetov@mail.ru

Dănilă Natalia
lector, Catedra de artă decorative, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nataliadanila@gmail.com

Davidescu Elena
magistru în psihologie, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:davidescue@mail.ru

Denisova Emilia
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău .
E-mail:-

Dermenji-Gurgurov Svetlana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar interimar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sv_dermenji@yahoo.com

Diaconescu Victoria
specialist în monitoring & IT, blogger, Chișinău.
E-mail:vdiaconescu@berlin-chemie.com

Dolghi Adrian
doctor în istorie, cercetător științific, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
E-mail:addolghi@gmail.com

Dolgov Veaceslav
doctor în filologie, lector, Catedra de slavistică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:slavaprav@gmail.com

Dumitru Diana
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe umanistice, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:dumitrudi@gmail.com

Galben Svetlana
învățătoare la clasele primare, grad didactic superior, Școala-grădiniță nr. 120, Chișinău.
E-mail:-

Galben-Panciuc Zinaida
învăţătoare la clasele primare, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”; lector, Catedra de educație preșcolară și învățământ primar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău.
E-mail:galbenpanciuc@gmail.com

Gâncu Silviu
doctor în pedagogie, șef al Direcției de învățământ secundar profesional și mediu de specialitate, Ministerul Educației, Chișinău.
E-mail:sgincu@gmail.com

Gânga Sergiu
grad didactic superior, profesor de informatică, Catedra de matematică, fizică și informatică, Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere”, municipiul Soroca.
E-mail:sergiugan@gmail.com

Gânju Stela
doctor în biologie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stelaginju@gmail.com

Garștea Nina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nina_garstea@mail.ru

Gavriliţă Laura
profesor de educaţie muzicală, Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău, România.
E-mail:-

Gheorghiță Liliana
doctor în filologie, lector, Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:lilia_gheorghita@yahoo.com

Gherman Oxana
doctor în filologie, lector, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:oxana.gherman@yahoo.com

Ghicov Adrian
doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie şi psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei; cercetător ştiinţific superior, Sectorul de limbă şi comunicare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; profesor de limba și literatura română, grad didactic superior, Liceul de limbi moderne și tehnologii informaționale SOCRATE, Chișinău.
E-mail:ghicov@gmail.com

Gogu Tamara
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tamara.gogu@upsc.md

Golovei Lilia
master în științe socioumane, psiholog, grad didactic I, gimnaziul „Galata”, Chişinău.
E-mail:golovei.lilia@gmail.com

Grabazei Svetlana
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:grab_sv@rambler.ru

Grama Vasile
lector, Catedra de artă decorativă, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vasilegrama57@gmail.com

Grecu Jana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:catedra.engleza@yahoo.com

Grosu Mihai
doctor în economie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:grosump@yahoo.com

Guidea Raisa
lector, Centrul American English Teaching Resource Center (ETRC), UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Guțu Adela
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:adelagutu@yahoo.com

Gutu Ana
doctor în filologie, profesor universitar, Catedra de filologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
E-mail:agutu@ulim.md

Guţu Svetlana
doctor în pedagogie, şefa Serviciului de Redactare şi Editare, Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova.
E-mail:svetlana_gutu@mail.ru

Guțul Valentina
profesoară, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Petru MOvilă”, Chișinău.
E-mail:-

Guzun Tatiana
lector, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tanea.guzun@yahoo.com

Haheu-Munteanu Eufrosinia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ehaheu.munteanu@gmail.com

Hubenco Teodora
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de grafică, studiul artelor și metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:hubencodora@yahoo.com

Ianov Nadejda
doctor în filologie, Institutul de Filologie al Academiei de Știinţe din Moldova.
E-mail:ivanovndejda1@gmail.com

Idjilov Roman
doctor în filozofie, lector, Catedra de filosofie, istorie și metodologia cercetării, Institutul de Istorie, Academia de Ştiințe din Moldova.
E-mail:-

Ilașcu Iurie
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tipograf_iurie@yahoo.co

Ivanov Constantin
cercetător științific stagiar la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiințe din Moldova.
E-mail:constantin_ivanov@yahoo.com

Jelescu Petru
doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă, Chișinău.
E-mail:jelescupetru@yahoo.com

Lența Anatol
doctor în filologie, conferențiar universitar, Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:lentsa.anatol@gmail.com

Lipceanu Ala
doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar.
E-mail:alipceanu@gmail.com

Lisnic Angela
doctor in istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultate de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:alisnic2009@gmail.com

Losâi Elena
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lenadonica@yaho.com

Malarciuc Ludmila
magistru în arte plastice şi decorative, Catedra de arte decorative și design, Colegiul de Arte Plastice „ Alexandru Plămădeală, Chișinău.
E-mail:malarciucludmila@gmail.com

Manoil Olesea
lector, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olesea.manoil@yahoo.com

Margine Maria
învățător, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău.
E-mail:-

Mariţ Alexandru
doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău.
E-mail:-

Martâniuc (Tarlapan) Livia
doctor în pedagogie, lector, Chișinău.
E-mail:martiniuclivia@mai.ru

Maximciuc Victoria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău, .
E-mail:vmaximciuc@gmail.com

Micleușanu Zinaida
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de psihologie și asistență sociala, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
E-mail:zmicleusanu@mail.ru

Mihăilescu Natalia
lector universitar, Departamentul de Istorie și Teoria educației, Universitatea Publică „B.P. Hașdeu”, Cahul.
E-mail:chiriac.natalia@gmail.com

Mokan-Vozian Ludmila
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de studiul artelor, grafică şi metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lvozian@mail.ru

Munteanu Cornelia
profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Chișinău.
E-mail:munteanu_cornelia@yahoo.fr

Munteanu Octavian
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ocmunteanu@gmail.com

Oboroceanu Veronica
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:timusv@yahoo.fr

Olărescu Valentina
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie si Psihopedagogie Speciala, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:volarescu@yahoo.com

Oloieru Anastasia
profesoară de științe economice, IPLT „Petru Rareș”, Chișinău.
E-mail:oloieru@list.ru

Onica Dorina
doctor în istorie, cercetător științific, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
E-mail:dorinaonica@yahoo.com

Osoianu Vera
director adjunct al Bibliotecii Naționale din Republica Moldova.
E-mail:-

Oxanii Tatiana
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, LT „Vasile Vasilache”, Chișinău.
E-mail:otm31@mail.ru

Pancenco Larisa
magistru in pedagogie, profesoară de limba engleză, Catedra de limbă și comunicare, Centrul de Excelență în Construcții, Chișinău
E-mail:larisa-pancenco@mail.com

Paniş Aliona
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de psihopedagogie și management educațional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău.
E-mail:alinapanis@gmai.com

Papuc Ludmila
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lpapuc@yahoo.com

Pârvan (Plămădeală) Mariana
lector, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:chitarmary@hotmail.com

Pascari Valentina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de educație preșcolară și învățământ primar, Departamentul Formare Profesională Continuă, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău.
E-mail:valentinapascari@mail.ru

Patrașcu Dumitru
doctor habilitat, profesor universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:djapatrascu@gmail.com

Pavel Vasile
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova.
E-mail:-

Pavlenco Mihaela
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:pavlencomihaela@mail.ru

Petrenco Liuba
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lpetrenco@yahoo.com

Petrov Elena
doctor in filosofie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Chișinău.
E-mail:elena.petrov.minedu@gmail.com

Petrovschi Nina
doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie și psihologie, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău.
E-mail:nina_laki@yahoo.com

Pleșca Maria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:plescamasa@yahoo.com

Pop Ioan-Aurel
profesor universitar, academician, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
E-mail:-

Popescu Maria
lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:popescumar22@gmail.com

Popov Silvia
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, Catedra de discipline socioumane și reale, Centrul de Excelenta în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău.
E-mail:silvia.popov@yahoo.com

Popović Virginia
doctor în filologie, conferențiar universitar, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad.
E-mail:popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

Popovici Angela
doctor in pedagogie, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:angelapopovici@mai.ru

Racu Aurelia
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, fondator al Asociației „Humanitas”, Chișinău.
E-mail:apdi@humanitas.md /span>

Racu Igor
doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:iracu64@yahoo.com

Racu Iulia
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:racu_iuliana@yahoo.com

Radu (Șchiopu) Ala
doctor în științe pedagogice, grad didactic superior, profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu”, Chișinău.
E-mail:schiopuala@mail.ru

Raftu Gheorghe
lector, Universitatea Ovidius, Constanta, România.
E-mail:-

Rosca-Ceban Daniela
lector, Catedra de artă decorativa, Facultatea de Arte Plastice si Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:deny_devil@mail.ru

Rotari Elena
doctor în pedagogie, lector, Catedra de științe fizice si inginerești, Facultatea de Științe Reale, Economice si ale Mediului, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:rotarielena81@yahoo.com

Rurac Ana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:arurac@virgilio.it

Rusu Vasilisa
lector, Catedra de limbi și literaturi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vasilisa.rusu@gmail.com

Rusuleac (Dubineanschi) Tatiana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:rusuleac@yahoo.com

Sadovei Larisa
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sadoveilar@gmail.com

Sadovei Nicolae
doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Catedra de drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:nsadovei@gmail.com

Sagoian Eraneac Chim
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:irinasagoyan@rambler.ru

Sanduleac Sergiu
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sergiusanduleac@gmail.com

Saranciuc-Gordea Liliana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie a învăţământului primar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:gordealiliana@mail.ru

Șchiopu Constantin
doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Departamentul de Teoria și Practica Jurnalismului, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:schiopu_constantin@yahoo.com

Șchiopu Lucia
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:barbalat1@hotmail.com

Scurtu Tatiana
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Gheorghe Ghimpu”, satul Coloniţa .
E-mail:-

Simac Ana
doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Catedra de studiul artelor, grafica și metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:anasimac777@gmail.com

Simcenco Irina
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:i.simcenco@yahoo.com

Şişcanu Elena
doctor în istorie, conferențiar universitar, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău.
E-mail:-

Șișcanu-Boz Olga
doctor în filologie, conferențiar universitar interimar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olgaboz77@gmail.com

Şleahtiţchi Mihail
doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de psihologie şi știinţe ale educaţiei, Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.
E-mail:mihaisleahtitchi@yahoo.com

Solcan Angela
doctor în pedagogie (didactica limbii franceze), conferențiar universitar, Catedra de limbi și literaturi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:solcanangela@gmail. com

Stamatin Otilia
doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stamatino@gmail.com

Suhan Claudia
doctor în pedagogie, grad didactic superior, profesoară de limba franceză, metodist în Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău.
E-mail:-

Święch Wojciech
master în drept (Academia „Andrzej Frycz Modrzewski” din Cracovia, în 2016), doctorand în drept, Catedra de istorie de stat și drept, Facultatea de Drept, Științe administrative şi Relații Internaționale, Academia „Andrzej Frycz Modrzewski” din Cracovia; master în relaţii internaţionale (a absolvit cursurile Universităţii Jagiellone din Cracovia, în 2004) .
E-mail:-

Ţap Elena
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcții de Conducere, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elenatap955@gmail.com

Ţapu Ion
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Tărâță Marius (Victor)
lector, Catedra de limbi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victortara@gmail.com

Tcaci Liubovi
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:tkachit@mail.ru

Tiosa Iuliana
magistru în filologia germană, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ianuarie2010@mail.ru

Topor Gabriela
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:gabriela-topor@yandex.ru

Torpan Igor
Consultant regional GIZ, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Chișinău.
E-mail:richytorpan@yahoo.com

Tumanov Dumitru
magistru în istorie, profesor de istorie, grad didactic II, Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, Chișinău.
E-mail:d.tumanov@gmail.com

Țurcan (Balțat) Lilia
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lilianaturcan25@yahoo.com

Turtureanu Ovidiu
doctor în istorie, grad didactic superior, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău.
E-mail:turtureanuovidiu@gmail.com

Tverdohleb Aurel
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:aureliitverdohleb@gmail.com

Tverdohleb Tatiana
profesoară de istorie, grad didactic superior, director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Chișinău.
E-mail:-

Țvic Irina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:iris333@bk.ru

Ţvircun Victor
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victor.tvircun@mail.ru

Ungureanu Victoria
magistru, lector, Catedra de filologie română și romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:ungureanu.victoria@gmail.com

Ursachi Rodica
doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Catedra de pictură, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:rodicamish@mail.ru

Ursu Ludmila
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lursu@mail.ru

Ursu Valentina
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ursuvalentina@yahoo.com

Vacarciuc Mariana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:mariana_vacarciuc@mail.ru

Vârlan Maria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de asistență socială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:maria_virlan@yahoo.com

Vartic Andrei
scriitor, cercetător al vechilor civilizaţii, fost deputat, autor al unor importante cărţi filosofice (Ospeţele nemuririi, 1994, Catastrofa eliberării, 1996, Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice, 1997, Drumul spre Kogaionon, 1998, Weg und WWW, a Portret of the World with Heidegger, 1999, Variaţiuni pe o temă de Claude Levi-Strausse, 2000, O istorie geometrică a lui homo sapiens, 2001, Arheologia paravanului de la Ripiceni-Izvor, 2003, Întrebarea cu privire la paleoinformatică, 2006 şi altele), Chișinău.
E-mail:-

Vârtosu Veronica
profesor de limba italiană, Catedra de filologie franceză, Facultatea de Limbi Moderne, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.
E-mail:vvirtosu@mail.ru

Vasilache Andrei
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:andreivasilache@mail.ru

Vatavu Alexandru
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Vinnicenco Elena
doctor în pedagogie, lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elena_vinnicenko@yahoo.com

Vishkurti Silvana
Centre des langues étrangères, Université polytechnique de Tirana, Albanie.
E-mail:-

Vitcovschii Ala
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie a învăţământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vitcovschiiala@gmail.com

Yuzbasheva Galina
candidate of pedagogical sciences, assistant professor, head of the chair of theory and methodic of teaching of natural, mathematic and technological disciplines South Ukraine Regional Institute of Postgraduate Teacher Education, Kherson town.
E-mail:-

Zagaievschi Corina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:corinazaga@gmail.com

Zaharia Viorica
doctor în filologie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vi_zaharia@yahoo.fr

Zbârnea Aurelia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar.
E-mail:zbirnea@yahoo.com

Zgardan-Crudu Aliona
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:zgardan_aliona@yahoo.com

Войтовська Оксана Микола
кандидат педагогических наук, доцент кафедры образования взрослых факультета переподготовки и повышения квалификации НПУ имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина.
E-mail:-