Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 17 names in this directory beginning with the letter P.
Pancenco Larisa
magistru in pedagogie, profesoară de limba engleză, Catedra de limbă și comunicare, Centrul de Excelență în Construcții, Chișinău
E-mail:larisa-pancenco@mail.com

Paniş Aliona
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de psihopedagogie și management educațional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău.
E-mail:alinapanis@gmai.com

Papuc Ludmila
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lpapuc@yahoo.com

Pârvan (Plămădeală) Mariana
lector, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:chitarmary@hotmail.com

Pascari Valentina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de educație preșcolară și învățământ primar, Departamentul Formare Profesională Continuă, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău.
E-mail:valentinapascari@mail.ru

Patrașcu Dumitru
doctor habilitat, profesor universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:djapatrascu@gmail.com

Pavel Vasile
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova.
E-mail:-

Pavlenco Mihaela
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:pavlencomihaela@mail.ru

Petrenco Liuba
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lpetrenco@yahoo.com

Petrov Elena
doctor in filosofie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Chișinău.
E-mail:elena.petrov.minedu@gmail.com

Petrovschi Nina
doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie și psihologie, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău.
E-mail:nina_laki@yahoo.com

Pleșca Maria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:plescamasa@yahoo.com

Pop Ioan-Aurel
profesor universitar, academician, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
E-mail:-

Popescu Maria
lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:popescumar22@gmail.com

Popov Silvia
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, Catedra de discipline socioumane și reale, Centrul de Excelenta în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău.
E-mail:silvia.popov@yahoo.com

Popović Virginia
doctor în filologie, conferențiar universitar, Departamentul de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad.
E-mail:popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs

Popovici Angela
doctor in pedagogie, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:angelapopovici@mai.ru