Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter L.
Lența Anatol
doctor în filologie, conferențiar universitar, Departamentul de Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:lentsa.anatol@gmail.com

Lipceanu Ala
doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar.
E-mail:alipceanu@gmail.com

Lisnic Angela
doctor in istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultate de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:alisnic2009@gmail.com

Losâi Elena
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lenadonica@yaho.com