Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 9 names in this directory beginning with the letter V.
Vacarciuc Mariana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:mariana_vacarciuc@mail.ru

Vârlan Maria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de asistență socială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:maria_virlan@yahoo.com

Vartic Andrei
scriitor, cercetător al vechilor civilizaţii, fost deputat, autor al unor importante cărţi filosofice (Ospeţele nemuririi, 1994, Catastrofa eliberării, 1996, Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice, 1997, Drumul spre Kogaionon, 1998, Weg und WWW, a Portret of the World with Heidegger, 1999, Variaţiuni pe o temă de Claude Levi-Strausse, 2000, O istorie geometrică a lui homo sapiens, 2001, Arheologia paravanului de la Ripiceni-Izvor, 2003, Întrebarea cu privire la paleoinformatică, 2006 şi altele), Chișinău.
E-mail:-

Vârtosu Veronica
profesor de limba italiană, Catedra de filologie franceză, Facultatea de Limbi Moderne, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.
E-mail:vvirtosu@mail.ru

Vasilache Andrei
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:andreivasilache@mail.ru

Vatavu Alexandru
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Vinnicenco Elena
doctor în pedagogie, lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elena_vinnicenko@yahoo.com

Vishkurti Silvana
Centre des langues étrangères, Université polytechnique de Tirana, Albanie.
E-mail:-

Vitcovschii Ala
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie a învăţământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vitcovschiiala@gmail.com