Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter U.
Ungureanu Victoria
magistru, lector, Catedra de filologie română și romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:ungureanu.victoria@gmail.com

Ursachi Rodica
doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Catedra de pictură, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:rodicamish@mail.ru

Ursu Ludmila
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lursu@mail.ru

Ursu Valentina
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ursuvalentina@yahoo.com