REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (33) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă 3-9 Mocan-Vozian Ludmila Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national 10-17 Blaja-Vitcovschii Ala Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC 17-21 Zgardan-Crudu Aliona Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior 22-27 Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative 28-36 Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian 36-43 Copcea Florian Aspecte…

Read More