REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (33) / 2016

Conţinutul numărului de revistă
Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă 3-9
Mocan-Vozian Ludmila
Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national 10-17
Blaja-Vitcovschii Ala
Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC 17-21
Zgardan-Crudu Aliona
Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior 22-27
Ciobanu AdrianaPârvan Mariana
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative 28-36
Roșca-Ceban DanielaArbuz-Spatari Olimpiada
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian 36-43
Copcea Florian
Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic 43-49
Saranciuc-Gordea Liliana
Теоретико-методические основы структурного содержания точности и основные подходы к методике ее развития 50-57
Kolumbet A.
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor 58-64
Gînju StelaCarabet NataliaHaheu-Munteanu EufrosiniaPavlenco-Pidleac Mihaela
Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor 65-70
Pancenco LarisaCozari Ana
Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice 70-76
Ţap Elena
Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior 77-83
Malarciuc Ludmila
Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale 83-91
Cristei Maria
Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere 91-95
Bencheci Mihail

Related posts