REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (45) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (45) 2020 
CUPRINS
Dumbraveanu Roza Considerente în elaborarea lecţiilor video

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p4-22

4
Galben-Panciuc Zinaida Strategii didactice convergente spre dezvoltarea competenţelor specifice la disciplina Ştiinţe, treapta primară de învăţământ

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p23-36

23
Simerețchii Margareta Criterii și indicatori în determinarea eficienței echipei manageriale școlare

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p37-43

37
Postolachi Iulia Rolul competențelor manageriale ale cadrelor didactice din învățământul primar

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p43-52

43
Ichim Viorica Teaching english through proverbs

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p53-59

53
Величковская Юлия Зарождение идеи антиколониального сопротивления в произведении Семена Дивовича «Разговоръ Великороссіи съ Малороссіею»

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p60-70

60
Safronova Olena,
Shmeliova Oleksandra, Ahliullin Ruslan
Peculiarities of Design of Modern Educational Space of Artistic Direction of Higher Education Institutions

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p71-81

71
Kaushan Anatoly The essence of religious and moral upbringing in modern education

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v45.i2.p82-91

82

Related posts