REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (44) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (44) 2020

CUPRINS

Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p4-11

4
Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p12-25

12
Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p26-30

26
Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p31-46

31
Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p47-53

47
Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p54-59

54
Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653)

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p60-72

60
Natalia Danila Metodologia de formare la studenți a competenței de proiectare prin tehnologii informaționale

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p73-80

73
Sergiu Orehovschi Competența de a învăța să înveți – concept ce sprijină devenirea personalității depline

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p81-94

81
Ольга Гальчинская, Елена Васильева, Калина Пашкевич Использование техники плетения из природных материалов в искусстве ленд-арт

https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p95-106

95

Related posts