Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 25 names in this directory beginning with the letter B.
Baicean (Costin) Iraida
lector, Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:iraidabaicean@gmail.com

Balan Tatiana
profesoară de discipline în domeniul artei corale (dirijare corală, teoria corului, metodica lucrului cu corul, managementul colectivului coral, practica de specialitate), grad didactic superior, Catedra de dirijat coral, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, Chișinău.
E-mail:tatianabalan73@gmail.com

Baltag Viorica
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vioricab1975@yahoo.com

Baraga Victoria
doctor în filologie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victoriabaraga@gmail.com

Barbăneagră Alexandra
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:upsc_studii@yahoo.com

Barbaneagră Tatiana
doctor în filologie, lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:bartianamd@gmail.com

Barbaroş Ninel
lector, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nellybarbaroș@mail.ru

Barbas (Brigalda) Eleonora
doctor în studiul artelor, profesor universitar, Catedra de pictură, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:eleonora.brigalda@gmail.com

Bărbuceanu Iuliana
profesor-logoped, Centrul Logopedic nr. 8, Bucureşti, Români.
E-mail:iulia_barbuceanu@yahoo.com

Bârsan Elena
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elena.birsan32@yahoo.com

Bencheci Ion
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ciuleandra_folk@mail.md

Bencheci Mihail
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de inginerie civilă și geodezie, Facultatea de Cadastru, Geodezie și Construcții, Universitatea Tehnică a Moldovei.
E-mail:maiclben@mail.ru

Bobeica (Iacubițchi) Maria
medic oftalmolog, Spitalul Clinic Republican, Chișinău.
E-mail:maria_iacubitchi@yahoo.com

Bobrova Iuliana
lector, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:liulic1979@mail.ru

Bolduma Viorel
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:bviorel@yandex.ru

Bolucencova Ana
doctor în științe istorice, conferențiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:annaboluchenkova@rambler.ru

Boţan (Ohrimenco) Aliona
lector, Catedra de pedagogie preşcolară, educaţie fizică şi dans, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:aliona_botan@mail.ru

Botezatu Liuba
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie română, Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova.
E-mail:liuba.botezatu@yahoo.com

Briţchi Aliona
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:alionabritchi@mail.ru

Bucur Iana
educator, grad didactic doi, grădinița nr. 2 „Mugurel”, Strășeni, Moldova.
E-mail:bucurel333@yandex.ru

Budnic Ana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:catedra.engleza@yahoo.com

Bulmaga Leonid
doctor în istorie, conferențiar cercetător, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei.
E-mail:-

Burlacu Alexandru
doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:alexbur@mail. md

Burlacu Natalia
doctor în pedagogie, conferenţiar interimar, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:natburlacu@gmail.com

Burlacu Valentin
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:burlacu.valentin59@yahoo.com