Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter R.
Racu Aurelia
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, fondator al Asociației „Humanitas”, Chișinău.
E-mail:apdi@humanitas.md /span>

Racu Igor
doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:iracu64@yahoo.com

Racu Iulia
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:racu_iuliana@yahoo.com

Radu (Șchiopu) Ala
doctor în științe pedagogice, grad didactic superior, profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu”, Chișinău.
E-mail:schiopuala@mail.ru

Raftu Gheorghe
lector, Universitatea Ovidius, Constanta, România.
E-mail:-

Rosca-Ceban Daniela
lector, Catedra de artă decorativa, Facultatea de Arte Plastice si Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:deny_devil@mail.ru

Rotari Elena
doctor în pedagogie, lector, Catedra de științe fizice si inginerești, Facultatea de Științe Reale, Economice si ale Mediului, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:rotarielena81@yahoo.com

Rurac Ana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:arurac@virgilio.it

Rusu Vasilisa
lector, Catedra de limbi și literaturi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vasilisa.rusu@gmail.com

Rusuleac (Dubineanschi) Tatiana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:rusuleac@yahoo.com