Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 22 names in this directory beginning with the letter G.
Galben Svetlana
învățătoare la clasele primare, grad didactic superior, Școala-grădiniță nr. 120, Chișinău.
E-mail:-

Galben-Panciuc Zinaida
învăţătoare la clasele primare, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”; lector, Catedra de educație preșcolară și învățământ primar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău.
E-mail:galbenpanciuc@gmail.com

Gâncu Silviu
doctor în pedagogie, șef al Direcției de învățământ secundar profesional și mediu de specialitate, Ministerul Educației, Chișinău.
E-mail:sgincu@gmail.com

Gânga Sergiu
grad didactic superior, profesor de informatică, Catedra de matematică, fizică și informatică, Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere”, municipiul Soroca.
E-mail:sergiugan@gmail.com

Gânju Stela
doctor în biologie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stelaginju@gmail.com

Garștea Nina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nina_garstea@mail.ru

Gavriliţă Laura
profesor de educaţie muzicală, Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău, România.
E-mail:-

Gheorghiță Liliana
doctor în filologie, lector, Catedra de literatură română și universală, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:lilia_gheorghita@yahoo.com

Gherman Oxana
doctor în filologie, lector, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:oxana.gherman@yahoo.com

Ghicov Adrian
doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie şi psihologie a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei; cercetător ştiinţific superior, Sectorul de limbă şi comunicare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; profesor de limba și literatura română, grad didactic superior, Liceul de limbi moderne și tehnologii informaționale SOCRATE, Chișinău.
E-mail:ghicov@gmail.com

Gogu Tamara
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tamara.gogu@upsc.md

Golovei Lilia
master în științe socioumane, psiholog, grad didactic I, gimnaziul „Galata”, Chişinău.
E-mail:golovei.lilia@gmail.com

Grabazei Svetlana
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:grab_sv@rambler.ru

Grama Vasile
lector, Catedra de artă decorativă, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vasilegrama57@gmail.com

Grecu Jana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:catedra.engleza@yahoo.com

Grosu Mihai
doctor în economie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:grosump@yahoo.com

Guidea Raisa
lector, Centrul American English Teaching Resource Center (ETRC), UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Guțu Adela
lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:adelagutu@yahoo.com

Gutu Ana
doctor în filologie, profesor universitar, Catedra de filologie romanică, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
E-mail:agutu@ulim.md

Guţu Svetlana
doctor în pedagogie, şefa Serviciului de Redactare şi Editare, Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova.
E-mail:svetlana_gutu@mail.ru

Guțul Valentina
profesoară, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Petru MOvilă”, Chișinău.
E-mail:-

Guzun Tatiana
lector, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tanea.guzun@yahoo.com