Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter I.
Ianov Nadejda
doctor în filologie, Institutul de Filologie al Academiei de Știinţe din Moldova.
E-mail:ivanovndejda1@gmail.com

Idjilov Roman
doctor în filozofie, lector, Catedra de filosofie, istorie și metodologia cercetării, Institutul de Istorie, Academia de Ştiințe din Moldova.
E-mail:-

Ilașcu Iurie
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tipograf_iurie@yahoo.co

Ivanov Constantin
cercetător științific stagiar la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiințe din Moldova.
E-mail:constantin_ivanov@yahoo.com