Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter A.
Akmolla Güner
scriitoare de limba tătară şi română, Constanța, România, membră a Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Constanţa, director al revistei de cultură bilingvă EMEL/IDEAL.
E-mail:gunerakmolla@gmail.com

Andriţchi Viorica
doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de psihopedagogie şi management educaţional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău
E-mail: vandritchi@mail.ru

Arbuz-Spatari Olimpiada
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de artă decorativă, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
E-mail:olimpiada123@mail.ru