Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter D.
Dănilă Natalia
lector, Catedra de artă decorative, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nataliadanila@gmail.com

Davidescu Elena
magistru în psihologie, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:davidescue@mail.ru

Denisova Emilia
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie germană, Facultatea de Limbi și literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău .
E-mail:-

Dermenji-Gurgurov Svetlana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar interimar, Catedra de limbă și comunicare, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sv_dermenji@yahoo.com

Diaconescu Victoria
specialist în monitoring & IT, blogger, Chișinău.
E-mail:vdiaconescu@berlin-chemie.com

Dolghi Adrian
doctor în istorie, cercetător științific, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
E-mail:addolghi@gmail.com

Dolgov Veaceslav
doctor în filologie, lector, Catedra de slavistică, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:slavaprav@gmail.com

Dumitru Diana
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe umanistice, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:dumitrudi@gmail.com