Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter Z.
Zagaievschi Corina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:corinazaga@gmail.com

Zaharia Viorica
doctor în filologie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vi_zaharia@yahoo.fr

Zbârnea Aurelia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar.
E-mail:zbirnea@yahoo.com

Zgardan-Crudu Aliona
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:zgardan_aliona@yahoo.com