Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 31 names in this directory beginning with the letter C.
Calaraș Carolina
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:c_calaras@mail.ru

Callo Tatiana
doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova.
E-mail:callotatiana@yahoo.com

Carabet Natalia
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ncarabet@yahoo.com

Cerneavschi Viorica
lector superior, Catedra de asistență socială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:vioricacerneavschi@gmail.com

Chicu Silvia
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:silviachicu@yahoo.com

Chicuș Nicolae
doctor în istorie, profesor universitar, Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nicolae.chicus@upsc.md

Chiperi Nadejda
doctor în psihologie, lector, Catedra de psihopedagogie speciala, Facultatea de Psihologie si Psihopedagogie Speciala, UPS „Ion Creanga”, Chișinău.
E-mail:nadejda.chiperi@gmail.com

Chira Oxana
doctor în filologie, lector, Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:ruxanda_chira@yahoo.de

Chirchin Olga
doctor în didactica informaticii, lector, Catedra de informatică şi matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olga_kirkin@yahoo.com/span>

Chirică Lazăr
doctor în geografie, conferențiar universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Chitoroga Lucia
lector, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lucia.chitoroga@gmail.com

Cibotaru Liuba
lector, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:cibotaru_liuba@hotmail.com

Ciobanu Adriana
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:andrianaceban@mail.ru

Ciolacu Lidia
doctor în științe pedagogice, profesor de limbă franceză, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți.
E-mail:lidia_ciolacu@mail.ru

Ciubotaru Natalia
lector, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:nataliacibotaru15@gmail.com

Ciubotaru Nicolae
doctor în istorie, conferenţiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Cogut Sergiu
doctor în filologie, lector, Catedra de istorie și teorie literară, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sergiucogut@yahoo.com

Cojocaru Valentina
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcții de Conducere, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:valentinacj@gmail.com

Cojocaru-Borozan Maia
doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:mayacojocari@yahoo.com

Cononova Tatiana
doctor în pedagogie, lector, Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
E-mail:kononova_t2007@mail.ru

Copcea Florian
redactor la Agenția Națională de Presă AGERPRES a României, profesor, modulul limba română, Universitatea de Stat din Timișoara.
E-mail:copcea.sorin@yaho.com

Cosovan Olga
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olga.cosovan@gmail.com

Covaliova Elena
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Covricova Raisa
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de matematică și informatică, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:cafedra_vmi@mail.ru

Cozari Ana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de limbi moderne, Facultatea de Economie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
E-mail:anacozari@yahoo.com

Crivceanschi Nina
doctor în filologie, conferențiar universitar, Bălți.
E-mail:crivceanschi_n@yahoo.com

Croitor (Chiriac) Tatiana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar interimar, Catedra de informatică și matematică, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:tcroitor_2000@yahoo.com

Culea Stelian
lector, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stelianculea@yahoo.it

Curteva Oxana
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de pedagogie, Universitatea de Stat din Comrat.
E-mail:curteva@mail.ru

Cușcă Valentin
doctor în filosofie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:valentin.cusca@gmail.com

Cuznețov Larisa
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de ştiințe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:larisacuznetov@mail.ru