Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 11 names in this directory beginning with the letter M.
Malarciuc Ludmila
magistru în arte plastice şi decorative, Catedra de arte decorative și design, Colegiul de Arte Plastice „ Alexandru Plămădeală, Chișinău.
E-mail:malarciucludmila@gmail.com

Manoil Olesea
lector, Catedra de pedagogie a învățământului primar, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olesea.manoil@yahoo.com

Margine Maria
învățător, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău.
E-mail:-

Mariţ Alexandru
doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chişinău.
E-mail:-

Martâniuc (Tarlapan) Livia
doctor în pedagogie, lector, Chișinău.
E-mail:martiniuclivia@mai.ru

Maximciuc Victoria
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău, .
E-mail:vmaximciuc@gmail.com

Micleușanu Zinaida
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de psihologie și asistență sociala, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
E-mail:zmicleusanu@mail.ru

Mihăilescu Natalia
lector universitar, Departamentul de Istorie și Teoria educației, Universitatea Publică „B.P. Hașdeu”, Cahul.
E-mail:chiriac.natalia@gmail.com

Mokan-Vozian Ludmila
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de studiul artelor, grafică şi metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice şi Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:lvozian@mail.ru

Munteanu Cornelia
profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Chișinău.
E-mail:munteanu_cornelia@yahoo.fr

Munteanu Octavian
doctor în istorie, conferențiar universitar, Catedra de istorie și științe sociale, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:ocmunteanu@gmail.com